CONTACTPERSOON VOOR KLACHTEN OVER ONGEWENST GEDRAG

CONTACTPERSOON VOOR KLACHTEN OVER ONGEWENST GEDRAG
Voor leerlingen, ouders en medewerkers zijn er in de school contactpersonen die kunnen worden benaderd als er klachten zijn over ongewenst gedrag in wat voor vorm dan ook. In het protocol ongewenst gedrag staan regels over kleding, Fysiek contact, Verbaal geweld, Non verbaal gedrag en Vermenging privé-situatie/werksituatie waaronder omgaan met multimedia. Dit protocol ongewenst gedrag kunt u vinden op onze website.

Deze contactpersonen zijn:
Op de Bachweg: Gerben Schalen en Martine van Elsäcker
Op de Koningsbeltstraat: Carla Camedda en Hanneke de Graaf
Op de Tom Poesstraat: Hans Bolt en Masja Jansen

Onze school besteedt tijdens de lessen en ook daarbuiten veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Daarbij worden naast prettige dingen als belonen en complimenten geven ook de minder plezierige zaken zoals pesten, schelden, vechten in de groepen besproken. Daarnaast hebben wij een gedragscode waar onze spelregels in staan en die gelden voor alle leerlingen, het team en de ouders/verzorgers.