Stage en certificering

Stages kunnen overal plaatsvinden waar assisterende werkzaamheden worden verricht. Tijdens de stage is er vanuit school de stagebegeleider, die verantwoordelijk is voor de stage. Maar ook op het stagebedrijf zelf zoeken we een vaste begeleider (m/v). Leerling, ouders, school en stagebedrijf tekenen een contract waarin precies staat volgens welke afspraken de stage zal verlopen.

Gedurende twee dagen per week, na het vierde leerjaar kan dat meer dan twee dagen zijn, leren de leerlingen zo in de echte praktijk zaken als:

  • samenwerken met collega‚Äôs
  • opgekregen taken uitvoeren
  • hulp vragen als dat nodig is
  • initiatieven durven nemen