Stage sectoren

Via stages ervaren leerlingen wat het betekent om in een bedrijf te werken en zo te weten wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast krijgen de leerlingen “beter” zicht op de richting die ze op willen, waar hun mogelijkheden en onmogelijkheden liggen.

PrO Almere kent zes uitstroomrichtingen waarvoor stagetrajecten worden georganiseerd. Deze richtingen zijn:

Groen Techniek Dienstverlening Logistiek Winkel Horeca

De stagetrajecten zijn individueel, voor elke leerling wordt in overleg gekeken naar de juiste stageplaats en stageduur.