>>PERSBERICHT Praktijkonderwijs <<

>>>>>> PERSBERICHT Praktijkonderwijs <<<<<<

Volledige Artikel ; https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/archive-files/January2019/persbericht.pdf

Sector Praktijkonderwijs behaalt uitstekende resultaten op uitstroom en tevredenheid!

Op 30 januari houdt de Sectorraad Praktijkonderwijs haar Algemene Ledenvergadering op de school voor Praktijkonderwijs het Segment in Gouda. Dit jaar bieden we, niet zonder trots, de resultaten van de Uitstroommonitor aan, aan staatssecretaris van SZW Tamara van Ark, die in het middagprogramma na onze ALV aanwezig zal zijn. Het meest opvallende resultaat in de monitor is het vrij stabiele beeld van de schoolverlaters in het praktijkonderwijs. De cijfers laten zien dat de scholen zeer succesvol zijn en er in slagen hun leerlingen – afhankelijk van hun mogelijkheden en behoeftes – te begeleiden naar werk of leren na het praktijkonderwijs. Daarbij blijven de uitstroomrichtingen van de schoolverlaters ongeveer constant. Ten opzichte van de norm van minimaal 75% bestendige uitstroom – zoals de sector jaren geleden zelf heeft afgesproken met inspectie voor het Onderwijs – scoort het pro door de jaren heen positief. Bij de laatste meting ligt het percentage bestendige uitstroom twee jaar na uitstroom op 88,7% ligt, dus ruim boven de minimumnorm.

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Ik ben blij met het positief resultaat van de Uitstroommonitor, dat laat zien dat het Praktijkonderwijs in staat is om veel van hun leerlingen te begeleiden naar werk. Het is fijn dat hiermee ook deze jongeren de kans pakken en ook krijgen om aan de slag te gaan en een plek vinden op de arbeidsmarkt

Lees verder op ; https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/archive-files/January2019/persbericht.pdf

< Terug