Voorbereiding op stage

In het oriëntatiejaar lopen alle leerlingen interne stage. Daarnaast kunnen ze een externe groepsstage doen die past bij de sector. Wij noemen dit “les op locatie”. Ook kunnen leerlingen in het oriëntatiejaar stage lopen in het leerwerkbedrijf Yanmar. Ook zal door middel van excursies buiten de school kennisgemaakt worden met het werkveld van de sector. Na het oriëntatiejaar (als voldaan is aan de criteria om stage te mogen lopen) start een leerling in de sectorgroep.